VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras periodiškai rengia viešuosius pirkimus su Centre esamomis programomis susijusių prekių ar paslaugų pirkimui.

Primename, kad Centre veikia trys programos:

Visą su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymų susijusią informacija Jūs galite susipažinti žemiau esančiuose dokumentuose:

KSPPC VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2018-10-05

Naujai paskelbti pirkimai:

Šiuo metu paskelbtų pirkimų nėra.

Anksčiau vykdyti viešieji pirkimai:

Projektas „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” (Nr. 12.0.1-CPVA-K-204)

Projektas „Women and Children – Safe in their City“ (Nr. LLI-392)

Projektas „Disrupt Demand”