TARPŽINYBINIS PASITARIMAS: SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE

Bendradarbiavimas su policijos pareigūnais, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje klausimus, yra neatsiejama Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro darbo dalis. Psichologų ir pareigūnų pasitarimai, skirti visuomenei opioms problemoms nagrinėti, tobulina pagalbos šalyje galimybes ir skatina institucijų tarpusavio supratimą ir nukentėjusiųjų realių poreikių išryškinimą.

Kovo 30 d., kaip ir kiekvieną pavasarį, mūsų Specializuoto pagalbos centro (SPC) darbuotojos lankėsi Klaipėdos apskrities vyriausiame policijos komisariate. Susitikimo metu kartu su policijos pareigūnais buvo aptariami Lietuvoje veikiančios smurto artimoje aplinkoje programos rezultatai, pasiekti per 2016 – 2017 m., pasidalinta sėkminga ir nesėkminga patirtimi. Taip pat buvo nagrinėjami 2018 m. pirmojo ketvirčio duomenys, diskutuota aktualiais smurto artimoje aplinkoje klausimais bei ieškomi efektyvūs pagalbos būdai. Klaipėdos SPC bendradarbiavimas su policijos pareigūnais ir toliau sėkmingai tęsiasi.