Tarptautinio projekto užbaigimas ir ateities planai

Lapkričio 12-14 dienomis Vilniuje praūžė įspūdinga ir be galo mums visiems svarbi tarptautinė konferencija “Mes saugūs savo mieste” (angl. “We Are Safe in Our City”). Pavadinimą konferencijai paskolinome, sutrumpindami bendro Lietuvos-Latvijos projektas “Moterys ir vaikai saugūs jų mieste” („Women and Children – Safe in their City“, projekto Nr. LLI-392), kuri Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos vykdo jau nuo 2018 metų.

Trijų dienų konferencija buvo surengta siekiant svarbių tikslų: sprendžiant pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems asmenims tiekimo klausimus ir apibendrinant  tarpinstitucinio bendradarbiavimo smurto artimoje aplinkoje atvejais gaires.

Turėjome nemažai diskusijų ir pranešėjų, kurių vieningas tikslas, be kitą ko, buvo sustiprinti Specializuotų pagalbos centrų tikėjimą savo jėgomis, prisiimant atsakomybę už tolesnį pagalbos modelio palaikymą, tobulinimą ir taikymą.

Prezidento palinkėjimai ir bendras darbas

Renginio atidarymo proga Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda perdavė mums savo nuoširdžiausius linkėjimus kartu su kalba apie pagalbos nuo smurto nukentėjusiems asmenims sistemos svarbą Lietuvos visuomenei. Susipažinti su Lietuvos Respublikos prezidento kalba galite šiame dokumente.

Renginio organizavimui ir vedimui savo jėgas atidavė Lietuvos Moterų Teisių Įtvirtinimo Asociacija, Moterų Informacijos Centras ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, mums talkino Marta Centrs ir, aišku, visi nuostabūs pranešėjai bei diskusijų dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Islandijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių. Už tai galima visiems nuoširdžiai padėkoti ir pasidžiaugti, kad mūsų šalyje tikrai netrūksta entuziastingų specialistų, pasiryžusių plėsti savo akiratį ir savo tarptautinių kolegų dėka supažindinti Specializuotų Pagalbos Centrų darbuotojus ir kitus kviestinius svečius su efektyvios pagalbos tiekimo ypatumais ir gerosiomis kitų šalių patirtimis.

Tarptautinio projekto užbaigimas 

Svarbu paminėti, kad sostinėje vykusi konferencija vainikavo ir bendro Lietuvos-Latvijos projekto “Moterys ir vaikai saugūs jų mieste” pabaigą: liko jau visai nedaug laiko, kai mes kartu su Liepojos kolegomis uždėsime paskutinius bendro, daugiau nei pusantrų metų trukusio, darbo akcentus ir grįšime prie savo įprastu darbų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog įprasti mūsų darbai jau nebebus daromi įprastu būdu, nes per minėtą laikotarpį daug ko išmokome vieni iš kitų, tapome sąmoningesni ir atidesni savo atliekamiems darbams ir mūsų klientų poreikiams.

Vien atliktas asmenų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje nuomonės, apie pagalbą teikiančias organizacijas ir institucijas tyrimas davė mums nemažai peno pamąstymams. Atrodo, labai svarbu ir toliau vykdyti savo veiklos monitoringą, peržiūrėti veiklos modelius ir ugdyti save tinkamai ir laiku atlėpti nukentėjusių asmenų poreikius. Efektyvi pagalba gali būti užtikrinama tik tuomet, kai mes tobulėjame ir keičiamės, prisitaikydami prie visuomenės, ir ypač kenčiančių asmenų, poreikių. Tai mes ir taikysime, atsižvelgdami į projekto metu gautus duomenis.