Švedijos dėmesys lyčių lygybės klausimui Lietuvoje

Vasario 14 d. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorei Daliai Puidokienei, teisininkei Dianai Vaitkevičienei ir psichologei-konsultantei Redai Valiūnatei teko garbė dalyvauti dalykiniuose pietuose Švedijos Karalystės ambasadoje.

Ambasadorės Marios Christinos Lundqvist kvietimas be Klaipėdos pasiekė ir kitų Specializuotos pagalbos centrų atstoves: Anykščių, Tauragės ir Kretingos. Priėmimas buvo skirtas lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje klausimams aptarti.

Ambasadorė kalbėjo apie tai, kad Švedijos vyriausybėje pasiektas lyčių balansas: svarbiuose politiniuose sprendimuose dalyvauja po lygiai vyrų ir moterų. Parlamente moterų yra apie 40 procentų. Be to, šalies visuomenė jau gana seniai priprato prie to, kad šeimos rūpesčiai dalinami po lygiai: tiek vyrai tiek moterys gali pasirinkti auginti vaikus arba dirbti. Tokio pobūdžio pusiausvyra tarp priešingos lyties atstovų nemaža dalimi prisideda prie valstybės ekonominio augimo ir gimstamumo didėjimo.

Ambasados kvietimas susitikti – tai pagarbos ir dėmesio išraiška Specializuotos pagalbos centrų atliekamam darbui Lietuvos šeimų labui, kovojant tiek su smurtu artimoje aplinkoje, tiek su smurtu prieš moteris.

Gerbiama ponia Maria Christina Lundqvist domėjosi Specializuotos pagalbos centrų atstovių, kokios veiklos atliekamos Lietuvoje lyčių lygybės ir žmogaus teisių klausimais. Organizacijų atstovės dalinosi savo darbo patirtimi, džiaugėsi, kad šešiolika pagalbos centrų susijungė į Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociaciją.

Ambasadorė, išklausiusi visų atstovių pasisakymus patikino, kad „mūsų bendradarbiavimas yra labai svarbus, svarbu žinoti, kaip lyčių lygybių sistema veikia kitose šalyse“.