Susitikimas Paryžiuje

2017 m. birželio 1-2 dienomis Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė Dalia Puidokienė, psichologė – konsultantė Vaida Puižytė ir finansininkė Virginija Srėbalienė Paryžiuje dalyvavo Airių projekto „Distrupt Demand“ organizuotame partnerių (Švedijos, Kipro, Suomijos, Lietuvos, Airijos, Prancūzijos) susitikime. Susitikimo metu buvo tyrinėjamas prekybos žmonėmis reiškinys seksualinio išnaudojimo srityje.  Pasidalinta gerąją patirtimi ir esamais  sunkumais.

Šiuo metu Lietuvoje yra baudžiamos moterys, esančios prostitucijoje bei asmenys, perkantys seksualines paslaugas. Tuo tarpu tokiose šalyse kaip Švedijoje, Prancūzijoje, Suomijoje yra baudžiamos ne prostitucijoje esančios moterys, bet jų paslaugų pirkėjai, taip sudarant galimybę moterims apginti savo teises ir gauti pagalbą. Moterys užsiimančios prostitucija yra laikomos smurto aukomis ir joms teikiama visokeriopa pagalba ir parama, kad jos sugebėtų ištrūkti iš šio „verslo“.

Lietuvoje yra priimta rezoliucija kovai su prostitucija, kurioje yra siekiama taikyti Švedijos modelį, tačiau tolesnių veiksmų, kuriais būtų įgyvendinta rezoliucija vyriausybė kol kas nesiima…