Susitikimas dėl atvejo vadybos posėdžių

Vasario 3 d. popietę mūsų Centro darbuotojai praleido socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų draugijoje. Susitikimas buvo skirtas aptarti ateities darbams ir pasidalinti atsakomybėmis, sprendžiant nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų atstovavimo klausimus atvejo vadybos posėdžiuose.

Priminsime, kad atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei
teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Šiuo metu pagal galiojantį reglamentavimą atvejo vadyba inicijuojama ir taikoma, nustačius būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, nustačius vaiko apsaugos poreikį, nesant galimų vaiko teisių pažeidimų.

Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Rita Bratenaitė-Vitkienė, kurios atsakomybėje yra 16 atvejo vadybininkų, šiuo metu dirbančių Klaipėdos mieste, trumpai pristatė nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Atvejo vadybos tvarkos aprašo pakeitimus, kurie apima atskirą atvejo vadybos posėdžių reglamentavimą smurto artimoje aplinkoje atvejais. Tvarkoje yra numatyta, kad jeigu atvejo vadyba šeimoje pradėta arba atvejo vadybos proceso metu paaiškėja, kad šeimoje įtariamas ar užfiksuotas smurtas artimoje aplinkoje, į atvejo vadybos procesą gali būti įtraukiami specializuotų pagalbos centrų (SPC) atstovai.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro, kuris teikia SPC paslaugas Klaipėdoje, Palangoje ir Neringoje, direktorė Dalia Puidokienė pabrėžė būtinybę, visų pirma, atliepti nukentėjusių asmenų poreikius ir ginti jų interesus neatskiriant vaikų, dėl kurių yra organizuojami posėdžiai, saugumo užtikrinimo klausimų. Svarbu apginti visų nukentėjusių asmenų, tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, interesus tam, kad smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičius mažėtų, o aukos jaustųsi išgirstos ir suprastos.  

Diskusijoje iškelti klausimai dėl nukentėjusių asmenų teisių atstovavimo, dėl reikalavimų dalyvaujančių atvejo vadyboje specialistų kompetencijai iškėlimo, dėl glaudaus Klaipėdos mieste veikiančių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo užtikrinimo, suprantama, negali būti išspręsti vieno susitikimo metu, tačiau bendradarbiavimo pradžia užtvirtinta, belieka realizuoti idėjas ir sumanymus praktikoje, juolab visi vieningai sutaria, kad darbas vykdomas mūsų miesto šeimų labui.