SPECIALIZUOTŲ PAGALBOS CENTRŲ STRATEGINIS PASITARIMAS PALANGOJE

2017 m. rugsėjo 11-12 d. Palangoje vyko Specializuotų pagalbos centrų (SPC) strateginis pasitarimas.

Pirmoji renginio diena prasidėjo nuo SPC veiklos rezultatų aptarimo. Moterų informacijos centro direktorė J. Šedukienė pristatė kiekvieno iš renginyje dalyvavusių SPC veiklos rezultatus. Buvo aptarti sunkumai, kylantys pagalbos teikimo ir registravimo procese, būtinybė turėti privalomų paslaugų, kurios būtų teikiamos visuose SPC, paketą, finansavimo perspektyvos bei kiti aktualūs klausimai.

Darbo grupėse (vadovų, konsultantų, teisininkų ir psichologų) buvo dalinamasi gerąja patirtimi bei priimti bendri nutarimai dėl pagalbos teikimo tobulinimo. SPC darbuotojai aptarė bendradarbiavimo su policija, VTAS, Socialinės paramos centrais ir kitomis organizacijomis patirtį bei pateikė pasiūlymus, kokios pagalbos rūšys būtų reikalingos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims.

Antrąją pasitarimo dieną  SPC susitiko su policijos pareigūnais  ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovais. SPC darbuotojams buvo pristatyti policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių pasikeitimai bei nauja pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje forma.

Suprantama, kartu su naujovėmis atsiranda ir nauji darbiniai iššūkiai, kurie vienu metu kelia nerimą ir džiugesį. Džiugu, kad vis labiau yra atkreipiamas dėmesys į nuo smurto nukentėjusius asmenis ir stengiamasi tobulinti pagalbos teikimo sistemą, atsižvelgiant į specialistų, tiesiogiai dirbančių su nukentėjusiais nuo smurto, pastabas. Aktyvus Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų dalyvavimas SPC veikloje ir glaudus bendradarbiavimas, sprendžiant sunkumus kylančius dėl smurto artimoje aplinkoje, yra svarbūs veiksniai, teikiant savalaikę ir efektyvią pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims.