SMURTAS ŠALIA MŪSŲ

   Kas kartą išgirdus žodį „smurtas“, norisi sakyti, kad tai reiškinys vykstantis toli nuo mūsų ir su mumis nesusijęs, tačiau tai netiesa… Smurtas visuomenėje yra giliai įsišaknijęs ir dažniausiai prasideda šeimoje bei tęsiasi kitose gyvenimo sferose. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro darbuotojai džiaugiasi galėdami prisidėti prie Klaipėdos m. savivaldybės inicijuoto projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką“ (daugiau apie kitas jo rėmuose vykdomas veiklas galite skaityti čia) ir šviesti Klaipėdos specialistus apie smurtą artimoje aplinkoje.

  Šiuo tikslu gegužės 30 d. lankėmės Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro psichologė–konsultantė  Vaida Puižytė vedė seminarą „Smurtas artimoje aplinkoje“. Seminaro metu specialistai dalinosi savo patirtimi, diskutavo apie atvejus, kai tenka kontaktuoti su smurto aukomis darbe ir asmeninėje aplinkoje bei buvo bandoma ieškoti būdų padėti nukentėjusiesiems. Ne paslaptis, kad smurto auka netekusi galios ir kontrolės savo gyvenime dėl smurtautojo elgesio,  sunkiai priima sprendimus susijusius ne tik su asmeniniais santykiais, bet ir su įsidarbinimu, nes sprendimai dažnai būna priimami vienvaldiškai smurtautojo. Seminaro metu specialistai taip pat susipažino su nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurtautojų psichologiniais portretais, mokėsi atpažinti nukentėjusius nuo smurto bei suprasti smurto auką praktinių užduočių pagalba ir diskusijų metu.

   Kuo daugiau specialistų bus pasiruošę priimti nuo smurto nukentėjusį asmenį tokį, koks jis yra, ir suprasti, kas su juo vyksta kasdien gyvenime arba sunkiomis akimirkomis, tuo didesnė tikimybė, kad pagalba jam bus suteikta laiku ir vietoje, tuo saugiau jis jausis tarp kitų žmonių, tuo mažiau jis patirs pažeminimų ir streso už tokių pavojingų jam namų ribų.