“SAFE CITY” – PROJEKTAS, SKIRTAS BENDRADARBIAVIMUI

Mūsų centras kartu su Liepojos Centrs Marta, Liepojos savivaldybės socialiniu skyriumi ir Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centru, įgyvendinant projektą Moterys ir vaikai – saugūs jų mieste/Women and Children – Safe in their City (Nr. LLI-392), organizuoja susitikimą – tarpinstitucinio bendradarbiavimo aptarimą kovo 27 d. Klaipėdoje.

Preliminari renginio programa

Vizitas į Pagalbos moterims padalinį prie Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centro. Valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo patirtis teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims.
Smurto artimoje aplinkoje atvejo pristatymas. Tikros smurto artimoje aplinkoje istorijos pristatymas ir aptarimas.
Teisėsaugos institucijų vaidmuo smurto artimoje aplinkoje atvejais Teisėsaugos institucijų veiksmų aptarimas, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.
Savivaldybės institucijų vaidmuo smurto artimoje aplinkoje atvejais Savivaldybės institucijų veiksmų aptarimas, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo smurto artimoje aplinkoje atvejais Nevyriausybinių organizacijų veiksmų aptarimas, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.