“SAFE CITY” – PROJEKTAS KEIČIANTIS REALYBĘ

Kovo 27 d. buvo ilga ir nelengva. Kartu su Liepojos NVO bei institucijų atstovų delegacija ir Klaipėdos policijos, prokuratūros, teismo bei Vaikų teisių apsaugos tarnyba nagrinėjome tikrą smurto artimoje aplinkoje atvejį, turintį ilgametę istoriją, ir bandėme surasti tarpusavio sąlyčio taškus. Pagrindinis tikslas, kurį kėlėme sau planuodami renginį – kaip atrasti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes, sugretinant psichosocialinį požiūrį į nukentėjusį asmenį su jo elgesio ir veiksmų traktavimu teisinėje sistemoje. Paprasčiau kalbant, nagrinėjome, kokius veiksmus turime atlikti mes – dirbantys su nuo smurto nukentėjusiais asmenimis – kad pasiektume tikslo: teisingumas būtų atstatytas, o asmuo išeitų iš smurtinės situacijos su kiek įmanoma mažiau psichiką žalojančiomis pasekmėmis.

Pokalbiai buvo sudėtingi, vieningo kalbėjimo apie smurtą ir jį patyrusio asmens elgesio ypatumus dar neišdirbome, tačiau esame pakeliui į šį tikslą. Tikime, kad kuo daugiau svarstysime, nagrinėsime tikrus įvykius, dalinsimės kiekvienas savo situacijos matymu, tuo labiau prie jo artėsime.

Svarbiausia mintis, kurią išsinešame iš vakarykščio susitikimo, yra ta, kad už visų smurto artimoje aplinkoje atvejų slypi nevienareikšmės žmonių istorijos. Ne visas jų aplinkybes mes galime vertinti vien per įstatymų prizme. Ne visos jos gali būti protu išdėliotos į “lentynas” bei paženklintos “gerai-blogai”  etiketėmis. Žmogiškumas ir siekis įsigilinti į kito asmens pasaulį gali atnešti labiau apčiuopiamus rezultatus bei padrąsinti žmones, vis dar gyvenančius smurtiniuose santykiuose, atviriau kovoti už savo teises, o taip pat suvokti, kad pasaulyje yra ne vien smurtautojų, bet ir žmonių, pasiruošusių išgirsti, o gal net kartu nueiti išgijimo nuo sielos traumų kelią.


Renginys organizuojamas projekto Moterys ir vaikai – saugūs jų mieste/Women and Children – Safe in their City (Nr. LLI-392) rėmuose pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.