PROJEKTAS, KURIS SUARTINA

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, įgyvendindamas projektą: „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” (projekto kodas: 12.0.1-CPVA-K-204-01-0032), pristato regioninių televizijų (Marijampolės, Šiaulių, Žemaitijos TV) žiūrovams ir regioninių radijo stočių klausytojams laidų ciklą, skirtą smurto artimoje aplinkoje ir seksualinio smurto prieš moteris problemų aptarimui. Laidose dalyvauja mūsų centro ir Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinio darbuotojai, Pagalbos moterims linijos darbuotojai ir savanoriai.

Interviu metu bus paliestos opios mūsų visuomenės problemos – smurtas artimoje aplinkoje, seksualinis priekabiavimas bei seksas be sutikimo. Kalbėdami “nepatogiomis temomis”, mes skatiname žmonės susimąstyti, netoleruoti smurtinio, prievartinio elgesio jokiomis jo formomis – ir visiškai nesvarbu, ar jis yra naudojamas viešose erdvėse, ar taip vadinamose “privačiose” šeimos erdvėse. Tuo pačiu sieksime suteikti informacijos Lietuvos gyventojams apie tai, kad pagalba yra, kad yra įmanoma susitvarkyti su sudėtingomis gyvenimo situacijomis ir kad žymiai lengviau tai padaryti, neslepiant kad ir bauginančių faktų bei neužtildant kalbančiųjų.

Primename, kad Lietuvoje veikiančios Pagalbos moterims linijos savanoriai yra pasiekiami telefonu 8 800 66366 visą parą, taip pat su jais galite susisiekti elektroniniu paštu pagalba@moteriai.lt. Taip pat laukiame visų norinčių savanoriauti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, daugiau informacijos www.pagalbosmoterimslinija.lt.

Įgyvendinamo projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti nuoseklią viešinimo kampaniją, kurios metu būtų panaudotos skirtingos viešinimo priemonės, kurių pagalba būtų galima geriau pasiekti tikslinės grupės asmenis, t.y. moterys ir vaikai, kurie nukentėjo nuo smurto ir naudojasi pagalbos linijomis ir kita pagalba, bei asmenys, kurie yra tiesiogiai susiję ir galintys suteikti pagalbą ar informaciją apie pagalbos galimybes, bei padidinti jų įsitraukimo į bendruomenines veiklas galimybes.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.