PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS PROGRAMA

Prekyba žmonėmis – tai asmens verbavimas, transportavimas, perkėlimas, slėpimas arba priėmimas naudojant grasinimus, jėgą ar kitus prievartos, pagrobimo, apgavystės ar sukčiavimo būdus, naudojantis pažeidžiamumu, duodant ar gaunant pinigus ar gaunant naudą, norint įgauti kito asmens kontrolę, siekiant jį išnaudoti. Išnaudojimas apima išnaudojimą prostitucijai ar kitam seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, vergystei ar panašioms į vergystę veikloms, nelaisvei ar organų pašalinimui (JTO, 2000).

Mūsų organizacija nuo 2003 metų vykdo Prieš prekybą žmonėmis programą ir teikia pagalbą nukentėjusiems asmenims.

PAGALBA

Socialinę pagalbą: tarpininkavimas su kitomis institucijomis, informavimas aktualiais klausimais, kt.

Teisinę pagalbą: teikiama pirminė teisinė pagalba aktualiais klausimais.

Psichologinė pagalba: akivaizdinės psichologų ar psichoterapeutų konsultacijos.

Norėdami užsiregistruoti pagalbos teikimui, prašome susisiekti su mūsų Centro specialistais kontaktiniais telefonų numeriais: +370 650 60094 arba +370 607 81688 arba parašyti mums el. paštu kmn@moteriai.lt.