PAGALBOS VERTINIMAS

Mūsų darbas neapsiriboja vien individualiomis psichologinėmis ar teisinėmis konsultacijomis nuo smurto nukentėjusiems asmenims, mes taip pat siekiame pokyčių visuomenėje, teisinėje sistemoje, kad pagalba būtų lengviau ir greičiau pasiekiama. Tačiau be Jūsų indėlio, Jūsų nuomonės apibendrinimo, šie tikslai bus sunkiau pasiekiami. Labai Jūsų prašome, jei patys/pačios esate nukentėjusios/nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, užpildykite šią anketą arba pasidalinkite ja su kitais, kad surinktume kuo daugiau informacijos savo argumentų #UŽPAGALBĄ pagrindimui:

https://apklausa.lt/f/asmenu-patirianciu-smu…/…/new.fullpage

Apibendrintos tyrimo išvados bus paskelbtos po 2019-09-01 svetainėje www.moteriai.lt. Apklausos trukmė – 10 min.

Tyrimas dalinai finansuojamas iš ES regioninės plėtros fondo lėšų.