MŪSŲ CENTRUI ĮTEIKTAS PADĖKOS RAŠTAS

   Balandžio pabaigoje vykusio Lietuvos moterų lobistinės organizacijos  (LMLO) visuotinio narių susirinkimo metu Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras buvo pasveikintas 15-os metų veiklos vykdymo proga, o centro direktorei Daliai Puidokienei įteiktas padėkos raštas. Jubiliejaus paminėjimas susirinkimo metu rodo mūsų Centro indėlio į socialinių paslaugų teikimą svarbą. Tai ženklas, kad mes turime tęsti vykdomus darbus ir stengtis suteikti palaikymą tiems visuomenės nariams, kurie patiria socialinę atskirtį bei sunkumus, integruojantis į ją.

     LMLO susirinkimo metu buvo tvirtinamos metinės finansinė ir veiklos ataskaitos, taip pat vyko pirmininkės rinkimai. Pakartotiniu LMLO narių balsavimu  Audronė Kisielienė buvo patvirtinta organizacijos pirmininke antrai kadencijai. Taip pat buvo patvirtinta ir nauja valdyba 2-jų metų kadencijai:

1.Nijolė Adomaitienė

2.Virginija Aleksejūnė

3.Adelė Azaravičienė

4.Adolfina Blauzdžiūnienė

5.Ernesta Butkevičienė

6.Rasmina Čepkauskienė

7.Audronė Kisielienė

8.Nijolė Meilutienė

9.Dalia Puidokienė

10.Jūratė Šeduikienė

11.Vilija Žukauskaitė

Tikimės, tolesnis bendradarbiavimas vyks taip pat sklandžiai, kaip ir iki šiol. Linkime visiems siekti tikslų ir turėti aiškią ir kilnią ateities viziją!

LMLO sveikinimas 15 m. proga