MITAS NR. 8

„Feministinė ir LGBT pornografija skatina lyčių lygybę“

Pasigirsta teiginių, kad tam tikri pornografijos tipai, kuriuose nėra žeminimo, niekinimo ar prievartos prieš moteris, kuriami lygių teisių principu. Deja, bet filmų, kuriuose vyrautų tokio pobūdžio turinys, beveik nėra ir „feministiniu“ vadinamas turinys nėra laisvai prieinamas, todėl jaunimui jis yra praktiškai nepasiekiamas. Be to, nėra jokių rimtesnių empirinių įrodymų, pagrindžiančių tvirtinimus, jog vadinamoji feministinė, alternatyvioji arba labiau moterims skirta pornografija būtų kuriama be prievartos. (1) Pavyzdžiui, viena šios srities aktorė pasakė, kad „galima kurti tokią pornografiją, kai mergina dusinama, mušama, ant jos spjaudoma, vyras vadina ją purvina kekše, o visa tai bus laikoma normaliu ar net feministiniu turiniu, jei viskas, ką daro aktoriai, yra kontroliuojama“. (2) Tačiau šiuo atveju visiškai neatsižvelgiama, kad tokiose scenose dalyvauja itin pažeidžiami asmenys, kad visada egzistuos ryšys tarp tokios pornografijos žiūrėjimo ir seksualinės prievartos panaudojimo. Įvairiais tyrimais nustatyta, kad pornografijoje, kurią kūrė prodiuserės, taip pat yra daug žmogaus orumą žeminančio ir agresyvaus veiksmo prieš moteris – tokio, koks vyrauja ir vyrų kuriamame turinyje. (3) Būtent tokius dalykus nori matyti pornografijos vartotojai vyrai, o šios srities pramonė tiesiog tenkina tokį poreikį.

Tas pat galioja ir vadinamajai LGBTQ (lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių, neapsisprendusių asmenų) pornografijai. Ir šiai auditorijai skirtame turinyje nebūtinai galioja lyčių lygybės principais, jame taip pat apstu smurto ir agresijos. Tyrimais nustatyta, kad LGBTQ, kaip ir heteroseksualiems asmenims skirtai pornografijai būdingi tie patys nelygiaverčiai vaidmenys, lyčių stereotipai, smurtas, ypač vaizduojant gėjus. (4) Homoseksualių vyrų pornografija taip pat yra smurtinė, rasistinė, čia irgi gausu tiesioginių ir netiesioginių užuominų apie lytis, galią, seksualizuotą prievartą. Tik pastaruoju atveju galią ir smurtą demonstruoja hipervyriški vyrai silpnesnių, „moteriškojo“ tipo vyrų atžvilgiu. Iš esmės, kartojamas heteroseksualios pornografijos scenarijus, kai vyrai naudoja prievartą prieš moteris. (4)

Informacija apie inicijuotą kampaniją: https://www.moteriai.lt/lt/2019/09/16/reality-check-projektas/


1. Waltman, M. (2017). ”Appraising the Impact of Toward a Feminist Theory of the State: Consciousness-Raising, Hierarchy Theory, and Substantive Equality Laws.” Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice, 35(2): 353391.

2. Whisnant, R. (2015). ”Not Your Father ’s Playboy, Not Your Mother ’ s Feminist Movement: Feminism in a Porn Culture” in Freedom Fallacy: The Limits to Liberal Feminism, (eds.) Miranda Kiraly and Meagan Tyler. Connor Court Publishing: Australia.

3. Sun, C., Bridges, A., Wosnitzer, R., Sharrer, E., and R. Liberman. (2008). “A Comparison of Male and Female Directors in Popular Pornography: What Happens When Women are at the Helm?” Psychology of Women Quarterly, 32:312-325.

4. Kendall, C. (2004). Gay male pornography: an issue of sex discrimination. Vancouver: UBC Press.