MITAS NR. 10

„Pornografija nėra tas pat, kas prostitucija“

Žmonės dažnai mano, kad pornografija ir prostitucija neturi nieko bendro; vieni dalykai vyksta filme, kiti vadinamame realiame pasaulyje. Deja, pornografija tėra prostitucijos atmaina, kai „vienas ar daugiau asmenų atlieka lytinį aktą už atlygį“. Tai nėra atsieti pasauliai: didžioji dauguma pornografijos portalų papildomai pelnosi iš „tiesioginių vaizdo pokalbių“ ir vadinamojo eskorto puslapių, kuriuose perkamos ir parduodamos moterys, reklamų. (1)

Netenka stebėtis, kad dauguma „tiesioginiais vaizdo pokalbiais“ besiverčiančių merginų ir moterų  yra iš neturtingų valstybių, pažeidžiamų socialinių grupių. Tyrimais nustatyta: kaip ir įtraukos į prostituciją, dirbančios pornografijos sektoriuje moterys yra kilusios iš nepalankios aplinkos, kurioje klesti skurdas, seksualinis vaikų išnaudojimas, šios moterys ir merginos dažnai būna užaugusios vaikų namuose ar atkeliavusios iš benamių prieglaudų. (2) Taip pat įrodyta, kad daugelis moterų, kurios verčiamos dirbti prostitutėmis, taip pat išnaudojamos ir pornografijos kūrėjų. Tyrime, kuriame dalyvavo 854 prostitučių iš devynių valstybių, 49 proc. respondenčių nurodė buvusios išnaudotos ir pornografijoje. (3) Net 68 proc. apklaustų merginų ir moterų atitiko klinikinius potrauminio streso sindromo (PTSD) kriterijus, kurie buvo tokie pat, kaip išprievartautų, sumuštų ir gyvenamosios vietos netekusių moterų, karo veteranų, pabėgėlių ar kankintų asmenų. Negana to, prostitučių, kurios išnaudojamos ir pornografijos pramonėje, PTSD simptomai buvo sunkesni. Su pornografija, prostitucija ir prekyba žmonėmis susijusį smurtą išgyvenusios moterys teigė, kad pornografija yra tiesiog traumuojanti prostitucijos forma, nes jų išnaudojimo ir smurto prieš jas vaizdai gali būti niekada nebepašalinti iš interneto. (4)

Neatsiejamą pornografijos ir prostitucijos tarpusavio ryšį įrodo tyrimai, atlikti sekso paslaugų pirkimo srityje. Rezultatai parodė, kad vyrai, kurie žiūri pornografiją, yra labiau linkę pirkti šias paslaugas, kad galėtų „pakartoti“, „atkurti“ su prostitutėmis tai, ką matė pornografiniuose kanaluose. (5) Naujausiose Švedijos policijos ataskaitose nurodoma, kad pareigūnai vis dažniau suima jaunus asmenis už seksualinių paslaugų pirkimą, o šį reiškinį tiesiogiai sieja su vis didėjančiu ir plačiai paplitusiu pornografijos vartojimu. „Nebūna taip, kad vos 15-os metų paauglys atsikėlęs ryte užsimanytų nusipirkti prostitutę. Savo darbe pastebime tendenciją, kad vyrai, kurie perka sekso paslaugas, dažnai ar labai dažnai žiūri pornografiją“, – sako Simon Häggström, buvęs Stokholmo policijos Kovos su prostitucija padalinio vadovas ir kriminalinis inspektorius. (6) Tad pornografija skatina prostitucijos paklausą ir didina prekybos žmonėmis apimtis, nes vyrai ir vaikinai vis dažniau perka moteris ir jų kūnus.

Informacija apie inicijuotą kampaniją: https://www.moteriai.lt/lt/2019/09/16/reality-check-projektas/


1. The Economist. Naked Capitalism – Pornography. 26-09-2015.

2. Grudzen, R., Meeker, D., Torres, J. et al. (2011). “Comparison of the Mental Health of Female Adult Film Performers and Other Young Women in California.” Psychiatric Services, 62 (6): 639-45.

3. Farley et al. (2004). ”Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder.” Journal of Trauma Practice, 2:33-74.

4. Donevan, M. (2018). Preliminary results from Talita’s study on the pornography industry.

5. Farley, M., Golding, J., Matthews, E., Malamuth, N., and L. Jarrett. (2015). “Comparing sex buyers with men who do not buy sex: New data on prostitution and trafficking.” Journal of Interpersonal Violence, DOI: 10.1177/0886260515600874; Monto, M., and N. McRee. (2005). “A comparison of the male customers of female street prostitutes with national samples of men.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 49:505-529.

6. ”Vi måste prata mer om sexköparna”. Fråga Doktorn 2017-04-24. Retrieved from: https://www.svt.se/fraga-doktorn/vi-maste-prata-mer-om-sexkoparna/