MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 1

MITAS NR. 1 – MYTH No 1

„PROSTITUCIJA YRA SENIAUSIA PROFESIJA PASAULYJE“

Keiskime požiūrį: ne prostitucija, o sąvadavimas iš tiesų galėtų būti laikomas seniausia profesija pasaulyje. Nejaugi kažkas neturėtų ir negali būti pakeista vien dėl to, kad egzistuoja ilgą laiką pasaulyje. Juk neteigiame, kad nėra nieko, ką galėtume pakeisti, nes ir žmogžudystės vyksta nuo neatmenamų laikų. Pažvelkime kad ir į vergovę ar mirties bausmę.

“PROSTITUTION IS THE OLDEST PROFESSION IN THE WORLD.”

Let us change the perspective: pimping could indeed be considered the oldest profession in the world. In any case, just because something has existed for a long time does not mean that it should or cannot be changed. We do not say “murder has been around forever: we cannot do anything about it”. Look at death penalty or slavery for example.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos “Telkimės už Lietuvą be prostitucijos” dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.