MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 6

MITAS NR. 6 – MYTH No 6

„PROSTITUCIJA SUTEIKIA SEKSUALINĘ LAISVĘ. JOS UŽDRAUDIMAS NUKREIPTAS PRIEŠ SEKSĄ“

Suformuluokime klausimą: apie kieno seksualinę laisvę kalbame? Visi sutinka, kad seksualinė laisvė pagrįsta gera lytine sveikata ir teisėmis, laisve nuo bet kokios diskriminacijos, smurto ar prievartos (Pasaulio Sveikatos Organizacijos apibūdinimas). Prostitucija neturi nieko bendro su seksu, ji susijusi su galia: seksualinių paslaugų pirkimas paneigia vienos pusės troškimus. Mokamos seksualinio pobūdžio paslaugos visiškai atima žmogaus teises į seksualinį troškimą ir seksualinę laisvę. Aboliucionistai pasisako už seksą – jie siekia tikros seksualinės laisvės ir moterų bei vyrų lygybės, kuri negali būti įgyvendinta, kol lytiniai santykiai laikomi preke.

“PROSTITUTION IS ABOUT SEXUAL FREEDOM, ABOLITION IS ANTI-SEX.”

Let us be more precise: whose sexual freedom are we talking about? Everyone agrees that sexual freedom consists of enjoying sexual health and rights, based on equality and free from any discrimination, coercion or violence (definition of the World Health Organisation). Prostitution is not about sex, it’s about power: the purchase of sex is the denial of the other person’s desire. Paying for sex is denying another person’s right to sexual desire and consists of a profound disempowering of sexual agency in another human being. In other words, buying sex from someone can never be about sexual freedom. Abolitionists are pro-sex: they want genuine sexual freedom and equality between women and men, and this cannot be achieved as long as sexuality is placed within the scope of the market.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.