MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 5

MITAS NR. 5 – MYTH No 5

„PROSTITUCIJA – TAI PINIGAI“

 Kam? Pasak Europos Interpolo, sąvadautojas uždirba maždaug 110 000 eurų per metus už vieną „jam priklausančią“, į prostituciją įtrauktą moterį. Jeigu prostitucija yra tokia pelninga, kodėl dauguma šių moterų neturi automobilio, buto ar pinigų ateičiai? Nuostata, kad prostitucija yra pelninga, tėra mitas. Yra nesąžininga ginčytis dėl uždirbamų pinigų kiekio – svarbiausia, kad prostitucija egzistuoja, kad kažkas perka kūną ir seksualumą. O juk visi žmonės yra neįkainojami!

“PROSTITUTION BRINGS A LOT OF MONEY.”

To whom? According to Interpol in Europe, a pimp earns 110 000 euros per year and per woman in prostitution. If prostitution were such a good job, how come the majority of women in prostitution do not own a car, an apartment or save money for the future? The idea that prostitution brings a lot of money is a myth. Moreover, debating on the amount of money earned in prostitution is a dishonest strategy: whatever the amount, prostitution is about someone buying access to your body and sexuality. Human beings are priceless.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.