MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 4

MITAS NR. 4 – MYTH No 4

„TAI JŲ PASIRINKIMAS“

 „Jei moterys turėtų didesnes profesines galimybes, jos nesirinktų prievartos ir smurto, kurį sukelia prostitucija“,- sako Fiona Broadfoot, išsigelbėjusi iš prostitucijos pinklių Jungtinėje Karalystėje. Pasirinkimas visuomet priklauso nuo aplinkos, o šiandien Europoje lyčių lygybė dar nėra realybė: pakanka pažvelgti į vyrų ir moterų atlyginimų skirtumą, kuris siekia 16 procentų, smurto prieš moteris mastą (jį patiria 1 iš 5 moterų), seksistinius stereotipus, moterys nepakankamai vertinamos kaip verslo, švietimo ir politikos sričių specialistės Moterys patiria diskriminaciją, skurdą ir smurtą, o sutikimas jomis pasinaudoti gali būti įgytas už pinigus. Daugybė tyrimų rodo, kad įvairios, tarpusavyje sąveikaujančios priežastys – nepriteklius, šeimos netektis, benamystė, priklausomybė nuo narkotikų ar alkoholio, ankstyva fizinio ir seksualinio smurto patirtis – daro jaunas moteris pažeidžiamas ir pastūmėja prostitucijos link. Dauguma į prostituciją įtrauktų moterų yra labai jaunos. Ar norėtum, kad tai būtų Tavo sesuo / dukra / draugė?

“IT IS A CHOICE.”

“If women had more economic choices in this society, they would not choose to be abused in prostitution”, says Fiona Broadfoot, survivor from the UK. Choice is always related to a context. Today in Europe, gender equality is not a reality: just look at the gender pay gap (16%), the prevalence of violence against women (1 in 5 women victim of domestic violence), sexist stereotypes, underrepresentation of women in business, academia and politics (24% of national parliamentarians)… In a context where many women face discrimination, poverty and violence, consent can be bought with money. Extensive research indicates that poverty, family loss, homelessness, drug addiction and a history of physical and sexual abuse combine to make young women vulnerable to entering prostitution. Moreover, the majority of women who enter prostitution first do so very young. Would you want your daughter or sister to choose prostitution? She could start tomorrow.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.