MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 3

MITAS NR. 3 – MYTH No 3

„PROSTITUCIJA SUTEIKIA MOTERIMS FINANSINĘ NEPRIKLAUSOMYBĘ, YPAČ IMIGRANTĖMS“
Ekonominės krizės laikotarpiu, kai didelis nedarbas ir veši rasizmas, būtų labai lengva teigti, kad prostitucija siūlo išeitį moterims, ypač imigrantėms, nes tai neva gali padėti sumažinti nedarbo lygį. Tikrosios imigrančių problemos yra susijusios su galimybėmis įsilieti į darbo rinką, įgyti kvalifikaciją ir sujungti šeimą. Finansinė laisvė neturėtų būti grįsta smurtu ir prievarta. XXI a. turėtume gebėti rasti geresnius sprendimus.

“PROSTITUTION BRINGS WOMEN ECONOMIC INDEPENDENCE, ESPECIALLY TO MIGRANT WOMEN.”
In times of economic crisis, with high unemployment, with thriving racist attitudes, it would be very easy to say that prostitution is a solution for women in general, and for migrant women in particular. It would even help to reduce unemployment rates! Real issues for migrant women are about: labour market access, qualification recognition and family reunification rights. Economic independence should not come at the cost of harm and abuse. In the 21st century, we have to do better.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.