MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 18

MITAS NR. 18– MYTH No 18

„PROSTITUCIJOS PANAIKINIMAS YRA UTOPIJA“

Prostitucijos panaikinsime nepašalins jos. Prievarta, žudynės ar pedofilija yra uždraustos, tačiau tai vis tiek egzistuoja. Svarbios yra įstatymais perteiktos socialinės normos: žmogaus kūnas ir seksualumas nėra prekė. Tai leidžia kurti doros ir lygybės principais pagrįstos visuomenės pagrindus.

“THE ABOLITION OF PROSTITUTION IS UTOPIA.”

Abolishing prostitution does not equal eradicating it. Rapes, murders or paedophilia are prohibited, but still exist. What is important is the social norm conveyed by legislation: it anchors amongst human rights the principle that the human body and sexuality are not for sale. It creates the conditions for a genuine equal society to be realised.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.