MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 17

MITAS NR. 17– MYTH No 17

„ABOLIUCIONISTAI NORI UŽDRAUSTI PROSTITUCIJĄ“

Yra didelis skirtumas tarp prohibicionistinio požiūrio, kuris kriminalizuoja visus žmones, susijusius su prostitucija, taip pat į prostituciją įtrauktus asmenis, ir aboliucionistinio požiūrio, kur nusikalstama veikla priskiriama tik pirkėjui, suteneriui ir žmonių pardavinėtojams, kitaip tariant, tiems, kurie turi galią rinktis. Paprasčiausiai apkaltinus visus, dėmesys atitraukiamas nuo pagrindinių priežasčių ir prostitucijos sąsajų su lytimi. Aboliucija siekia įvertinti struktūrinį, ekonominį, psichologinį ir fizinį smurtą, kuris neatskiriamas nuo prostitucijos, apsaugoti nukentėjusiuosius ir bausti kaltininkus, pavyzdžiui, pirkėjus. Aboliucija taip pat siūlo konkrečias alternatyvas žmonėms, įtrauktiems į prostituciją.

“ABOLITIONISTS WANT TO PROHIBIT PROSTITUTION.”

There is a great difference between the prohibitionist approach, which criminalises all actors in the system of prostitution, including prostituted persons, and the abolitionist approach that targets only the buyers, pimps and traffickers, in other words those who hold the power of choice. Simply penalising everybody does not address the root causes and gendered nature of prostitution. Abolition is about qualifying the structural, economic, psychological and physical violence inherent to prostitution, and therefore protecting the persons affected, and criminalising the perpetrators, i.e. the sex buyers. Abolition is about proposing concrete alternatives to persons in prostitution and changing mentalities.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.