MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 16

MITAS NR. 16– MYTH No 16

„SEKSO PIRKĖJAI NETURĖTŲ BŪTI KALTINAMI NUSIKALSTAMA VEIKLA, NES GALI IŠGELBĖTI MOTERIS AR PADĖTI NUSTATYTI PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKAS“

Panašu, kad filmą „Graži moteris“ žiūrėjote pernelyg daug kartų. Sekso pirkėjas, kuris „išgelbėja“ moterį arba praneša apie prekybos žmonėmis atvejį, vis tiek yra sekso pirkėjas. „Geraširdžių sekso pirkėjų“ egzistavimas nemažina paklausos, tik kuria romantišką prostitucijos versiją, kuri neturi nieko bendro su realybe. Be to, „geraširdžiai sekso pirkėjai“ yra tik menka visų pirkėjų dalis: asmenų, besinaudojančių “prostitučių paslaugomis”, komentarai internete atskleidžia tikrąją situaciją. Štai keletas citatų: „Pakenčiamai čiulpė, tačiau blogai nusiteikusi ir nė nemėgino parodyti, kad yra susidomėjusi, ar apsimesti, kad patinka“; „tai buvo lyg seksas su šlykščiu bulvių maišu“ (The Invisible Men Tumblr).

“WE SHOULD NOT CRIMINALISE SEX BUYERS BECAUSE THEY CAN SAVE WOMEN OR IDENTIFY VICTIMS OF TRAFFICKING.”

 Maybe you have watched “Pretty woman” too many times. A sex buyer who “saves” a woman, or report a case of trafficking, is still a sex buyer. The existence of “nice sex buyers” does not reduce demand, it just comforts a romantic vision of prostitution that has nothing to do with reality. Moreover, the “nice sex buyers” are a very tiny minority among sex buyers: punters’ websites are very revealing in that perspective. Here are some quotes: “Reasonable blow job but just a bad attitude and making no effort to look interested or even pretend to enjoy”; “it was like fucking an attractive sack of spuds” (The invisible men Tumblr).


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.