MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 15

MITAS NR. 15– MYTH No 15

„PRIĖMUS ŠVEDŲ MODELĮ, Į PROSTITUCIJĄ ĮTRAUKTI ŽMONĖS PATIRIA DAUGIAU SMURTO, NES PROSTITUCIJA TAMPA POGRINDINE“

       Jei pirkėjai gali rasti ir susitikti su prostitutėmis, tą patį gali padaryti policija ir socialiniai darbuotojai. Bausdamas sekso pirkėjus, švedų modelis pakeičia santykį tarp moterų ir pirkėjų: pastarieji vertinami kaip nusikaltėliai. Prieš atvykdamos į Švediją, Vokietijoje dirbusios prostitutės pasakojo Stokholmo policijos prostitucijos skyriui, kad legaliuose viešnamiuose smurtaujama todėl, kad pirkėjai mano galį daryti, ką nori, nes yra „klientai“. Socialiniai darbuotojai Švedijoje pastebi, kad žmonės, pakliuvę į prostitucijos pinkles, yra labiau linkę priimti pagalbą. Tuo tarpu šalyse, kur veikia legalūs viešnamiai (tokiose kaip Vokietija ar Australija), socialiniai darbuotojai ir teisėsaugos atstovai teigia, kad sunkiai pasiekia moteris. Prostitucijos legalizacija nepakeis realybės: prostitucija yra viena iš smurto formų. 68 proc. išnaudojamų moterų kenčia nuo potrauminio streso sutrikimo, kaip kankinimus patyrę žmonės ar karo veteranai.

“WITH THE SWEDISH MODEL, PERSONS IN PROSTITUTION FACE MORE VIOLENCE AS PROSTITUTION GOES UNDERGROUND”

If buyers can find and meet with women in prostitution, so can the police and social workers! By criminalising sex buyers, the Swedish model changes the relationship between women and buyers: buyers are the criminals. Women in prostitution, who have been to Germany before joining Sweden, said to the Stockholm police prostitution unit that there is much more violence in legal brothels as sex buyers are entitled to do what they want, as they are the “clients”. Social workers in Sweden see that persons in prostitution feel more confident to come forward for assistance. On the contrary, in countries were brothels are legal (like Australia or Germany), service providers and law enforcement say that they have limited access to women. Legalising prostitution will not change the reality: prostitution is a form of violence. 68% of women in prostitution suffer from the symptoms of post-traumatic stress disorder, like victims of torture or veterans of war.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.