LMLO susitikimo Birštone rezultatai

Gruodžio 12-13 dienomis į Birštoną jau vienam iš paskutinių šių metų susitikimui suvažiavo Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) atstovai. Susitikimas buvo svarbus, o apspręsti klausimai turės didelės reikšmės ateities Specializuotos pagalbos centrų darbui bei kitų moterų teises ginančių organizacijų veiklai. Pateikiame keletą pastebėjimų, kas vyko per visuotinį narių susitikimą:
1) Per pastarąjį laikotarpį prie LMLO prisijungė dar penkios organizacijos, viso jų jau 44 organizacijos narės!
2) Buvo atnaujinta ir patvirtinta LMLO strategija. Greitu laiku ji bus paskelbta viešai.
3) Buvo nuspręsta, kad bus buriami keturi komitetai, atsakingi už aktualių moterų teisių klausimų sprendimą. Siekiant, kad visos organizacijos aktyviai įsitrauktų į veiklą, numatyta, kad kiekviena organizacija skirtų po vieną delegatą bent į vieną komitetą. Be abejo, didesnės organizacijos galėtų ir yra kviečiamos dirbti keliuose komitetuose.
4) Nusprendėme ir patvirtinome, kad bus teikiami pasiūlymai Vyriausybei dėl
  • smurto mažinimo;
  • moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo tobulinimo;
  • moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo užimtumo srityje.
5) Išanalizavę atlikto tyrimo išvadas apie LMLO galimybes ir perspektyvas teikti viešąsias paslaugas, buvo prieita prie išvados, kad yra būtinybė dar mokytis ir telktis darbui šioje srityje. 
Taigi buvo diskutuota šiais ir kitais svarbiais klausimais. Daug darbo jau yra padaryta, bet prieš akis laukia nemažai veiklos ir bendrų įvykių, kurie, mes tikime, tikrai padarys didelę įtaką moterų teisių gynimui Lietuvoje.