KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PLATFORMA

Europos sąjungos pilietinės visuomenės prieš prekyba žmonėmis platforma rinkosi Briuselyje gruodžio 5 – 6 dienomis aptarti naujus Europos komisijos bei Europos sąjungos prieš prekyba žmonėmis koordinatoriaus institucijų prioritetus, veiksmus sprendžiant prekybos žmonėmis problemą. Platformos susitikimo metu buvo diskutuojama apie prekybos žmonėmis įvairias formas bei kaip užkirsti joms kelią, apie nukentėjusių asmenų teises ir geresnį priėjimą prie jų bei įgyvendinimą, prevencines veiklas apjungiant visus su problemos sprendimu susijusius subjektus.

Platformos metu dėmesys buvo skiriamas terminologijai, nes svarbu naudoti tinkamus terminus kalbant apie prekybą žmonėmis, netinkamas jų naudojimas gali daryti neigiamą poveikį. Taip pat svarbu žinoti kas yra tikslinė grupė ir ką norime pasakyti, kai yra siunčiama žinia apie prekybos žmonėmis problemą.

Teksto autorė – Dr. Dalia Puidokienė