KONSULTACIJOS

Skriaudžiamas artimuose santykiuose asmuo dažnai slepia savo sielos skausmą, kūno sumušimus, pateisina smurtautojo elgesį savo nebūtomis kaltėmis, randa savyje tų „ydų ir trūkumų“, už kuriuos kitas asmuo jį „baudžia“ arba siekia „pamokyti“. Smurtas vykstantis už uždarų šeimos durų, dažnai lieka nepastebėtas aplinkinių, tarsi visa tai būtų tik kenčiančio žmogaus reikalas.

VISAIS ATVEJAIS, JEIGU GRESIA PAVOJUS JŪSŲ AR JŪSŲ ŠEIMOS NARIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, NEDELSIANT SKAMBINKITE BENDROSIOS PAGALBOS TELEFONU 112!

Smurtas – tai nėra vieno asmens problema, tai visuomenės opa: ji griauna moralės principus, skaldo žmonių gyvenimus į „prieš“ ir „po“, žaloja augančios kartos likimus. Jau nekalbame apie tai, kiek darbingo amžiaus žmonių prarandama per brutalius taip vadinamus šeimos “konfliktus”, kiek žmonių suserga psichinėmis ligomis, netenka darbingumo dėl nuolatinės įtampos ir baimės išgyvenimo, yra atleidžiami iš darbų dėl begalinių „ligos atostogų“… Smurtas nėra asmeninė problema, tai visuomenės bėda, jos būtį iškreipianti realybė.

Žmogaus kūnas ir siela nepriklauso ir negali priklausyti kitam žmogui, niekas neturi teisės žaloti kito asmens fiziškai ar moraliai. Kad ir ką apie save galvotumėme, kaip kartais sau nepatiktumėme ar savęs nemėgtumėme, kitiems asmenims tai nesuteikia teisės su mumis elgtis negarbingai, versti santykiauti, žeminti žodžiu ar veiksmu, kankinti ar menkinti vieno iš tėvų autoriteto vaikų akivaizdoje… Tai negali būti norma, su tuo negalima susigyventi ar susitaikyti…

Kai Tau sunku ir atrodo, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris gali Tave užjausti ir padėti, o smurtas namuose ne tik nesiliauja, bet ir įgauna pagreitį, nelauk, kol jau niekas negalės Tavęs išgelbėti, ieškok informacijos apie pagalbos galimybes pagal savo gyvenamąją vietą: Kur kreiptis patyrus smurtą? O jeigu gresia pavojus gyvybei ar sveikatai, nedesiant kreipkis į policiją Bendrosios pagalbos telefonu 112.PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Mūsų Centre dirbantys psichologai ir psichoterapeutai nemokamai ir konfidencialiai:

  • Teikia individualias konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje arba prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims. Registracija telefonais:  +370 650 60094, +370 618 01464, +370 664 36657 arba el. paštu: kmn@moteriai.lt;
  • Siūlo psichoterapinę grupę moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje (dėl galimybių būti įtrauktais į grupę – teirautis: psichoterapeutė Dalia Puidokienė, dalia.puidokiene@moteriai.lt, tel.: +370 607 81688).

Centras teikia pagalbą darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00. Būtina išankstinė registracija!TEISINĖ PAGALBA

Mūsų Centre dirba teisininkai-savanoriai, kurie teikia konsultacijas telefonu ir akivaizdžiai dėl esamų teisinių smurto pasekmių. Nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiam asmeniui dažnai tenka spręsti problemas, kurios yra susijusios su civiline ar baudžiamąja teisine sistema, ir jam/jai ne visada užtenka žinių ir įgūdžių, kad jos būtų sprendžiamos tinkamu būdu.

Norėdami gauti teisininko konsultaciją, galite kreiptis vienu iš nurodytų telefonų: +370 650 60094, +370 618 01464, +370 664 36657 arba el. paštu: kmn@moteriai.lt.