Konkurencija prieš kooperaciją

Rugpjūčio 19 d. Klaipėdos Kultūros fabrike vyko konferencija "Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Klaipėdoje", į kurią buvo pakviesti socialinių paslaugų tiekėjai - biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir privačių įmonių atstovai - padiskutuoti apie bendradarbiavimo galimybes VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro vykdomo projekto rėmuose.

Mūsų kukliu manymu, diskusija taip ir neįvyko, publika kiek vangiai reagavo į pranešėjus ir noriai diskutavo tik mažuose grupelėse. Visgi organizacijų atstovai tikrai išgirdo apie vykdomą projektą ir daugmaž suprato, ko iš jų gali būti prašoma ateityje. 

VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras apsiėmė sudaryti socialinių paslaugų tiekėjų Klaipėdoje duomenų bazę, taip padedant paslaugų vartotojams lengviau ir greičiau surasti reikalingą informaciją apie juos dominančias paslaugas. Tam projekto vykdytojams teks surinkti duomenis apie visas Klaipėdos mieste socialinėje plotmėje veikiančias organizacijas ir pateikti bent minimalią informaciją apie kiekvieną jų. Turint omenyje, kad daugelis tų įstaigų pačios retai kada sugeba pateikti apie save trumpą ir visiems aiškią informaciją, suformuluoti savo teikiamų paslaugų turinį taip, kad galutiniam vartotojui nereikėtų skambintis ir tikslintis papildomai, užduotis bus ne iš lengvųjų.

Suprantama, tikslas, ką jau besakyti, yra labai svarbus, ir, jeigu pavyks jo pasiekti, rezultatai ko gero turės liekamąją reikšmę. “Vieno langelio principas”, kai galutinis vartotojas vienoje vietoje randa visą prieinamą informaciją apie paslaugas, pasiteisino daugelyje sričių, bet paprastai tai užtikrinama vienos organizacijos viduje, kai procesai joje organizuojami taip, kad kiekvienas specialistas žino, kur nukreipti klientus, turinčius vienų ar kitų užklausų. Tačiau kaip bus su šiuo principu, kai jungiamos skirtingomis veiklomis užsiimančios, skirtingus darbo metodus taikančios ir skirtingas vertybes turinčios įstaigos?

Vakar diena iš dalies davė užuominų, koks galėtų būti atsakymas į šį klausimą – bus bėdų… Socialinė valstybės politika akivaizdžiai skatina tarpusavio konkurenciją, kuri yra, beje, noriai palaikoma pačių paramos gavėjų. Tokia padėtis iš dalies daro įtaką daugelio organizacijų polinkiui veržtis net į tas socialines sritis, kur jose dirbantys specialistai gali net neturėti pakankamų kompetencijų. Tačiau akivaizdus lėšų trūkumas, su kuriuo susiduria ypač nevyriausybinės organizacijos, vykdant savo pagrindines veiklas, verčia jas ieškoti papildomų lėšų šaltinių ir dalyvauti konkursuose bei imtis veiklų, kurios lyg ir nelabai atitinka pirminius įstaigos veiklos apibrėžimus. Ar tokiomis sąlygomis tikras tarpinstitucinis bendradarbiavimas, klientų nukreipimas ir komandinis darbas yra įmanomas? Ateitis parodys…

Bet kokiu atveju, mes linkime sėkmės kolegoms, vykdant projektą ir renkant informaciją iš skirtingų organizacijų. Savo ruožtu esame pasiruošę suteikti apie save visus duomenis, kurie gali būti naudingi klientams, norintiems mūsų pagalbos ir palaikymo.