KONGRESAS PRIEŠ SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ

Šių metų balandžio 2-5 dienomis, Maince, Vokietijoje vyks jau trečiasis Pasaulio Kongresas kovai su moterų ir merginų seksualiniu išnaudojimu. Mūsų organizacija džiaugiasi įsiliejusi į CAP International gretas ir deleguoja savo atstovą – Dalią Puidokienę – dalyvauti Kongrese, pristatant mūsų veiklą bei atstovaujant Lietuvos poziciją moterų ir merginų seksualinio išnaudojimo klausimu.

Po Paryžiaus (2014 m.) ir Naujojo Deli (2017) kongresų CAP International ir jos jau 28 nariai iš 22 šalių organizuoja Maince 3-čiąjį Pasaulio Kongresą prieš moterų ir merginų seksualinį išnaudojimą.

Kongresą po savo sparnu priima SOLWODI – Vokietijos organizacija ir CAP International narys (Armut und Gesundheit e.V.) sukurta dalyvaujant ir palaikant visam aboliucionistų judėjimui Vokietijoje.

Kongresą atidarys “Išgyvenusių asmenų” diena – balandžio 2 d. po pietų. Neeilinė Vokietijos ir viso pasaulio “prostituciją išgyvenusių”  asmenų grupė paragins Vokietijos valdžios institucijas galutinai persvarstyti savo žalingą viešąją prostitucijos politiką. O balandžio 3 ir 4 dienomis prasidės tarptautinė konferencija su 300 dalyvių ir 40 pranešėjų iš 30 šalių. Galima susipažinti su Kongreso programa!

Pranešimus skaitys:

– nukentėję nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis asmenys;
– vietinių, regioninių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovai;
– žinomi mokslininkai ir žurnalistai;
– ministrai ir parlamentų nariai;
– tarpvyriausybinių organizacijų atstovai

Kongrese numatoma nagrinėti prostitucijos ir seksualinio išnaudojimo pasaulyje faktus, jų neigiamą poveikį asmenų sveikatai ir jų įtaką seksualinio smurto bei lyčių nelygybės paplitimui. Kongrese atkreipsime dėmesį į unikalią Vokietijos, kaip „Europos viešnamio”, padėtį  pasaulyje.  Šiuo Pasauliniu Kongresu organizatoriai siekia didinti sąmoningumą ir empatiją, kad nutrauktų izoliaciją, abejingumą, išnaudojimą ir diskriminaciją, su kuria susiduria šimtai tūkstančių prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais aukų.

Kviesime nevyriausybinės organizacijas kartu formuluoti konkrečias rekomendacijas, kaip sumažinti itin aukštą seksualinių išnaudotojų ir smurtautų nebaudžiamumo lygį, ir sudaryti sąlygas vystytis visuomenei be prostitucijos ir be išnaudojimo.

Find out more at www.capworldcongress.org