KONFERENCIJA TAURAGĖJE

   Gegužės 17-18 dienomis Tauragėje vyko konferencija, skirta smurto artimoje aplinkoje problemos aptarimui ir Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro 20-mečiui, bei Specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) strateginis pasitarimas.

   Renginio pradžioje SPC, policijos, savivaldybės ir kitų organizacijų atstovai pasveikino Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro darbuotojus 20 metų jubiliejaus proga. Konferencijos eigoje buvo kalbama apie besikeičiantį visuomenės požiūrį į smurtą prieš moteris, bausmių ir kardomųjų priemonių efektyvumą bei sunkumus, su kuriais vis dar susiduria nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėję žmonės, ir jų sprendimo būdus. SPC strateginio pasitarimo metu buvo aptarta SPC koordinuojančios struktūros koncepcija, svarstomi aktualūs SPC klausimai bei dalinamasi gerąja patirtimi.

  Džiaugiamės vis glaudesniu SPC bendradarbiavimu siekiant spręsti smurto problemą šalyje, padėti nuo smurto nukentėjusiems ir vis dar kenčiantiems asmenims.