Konferencija Briuselyje, skirta kovai su prekyba žmonėmis

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro atstovė Reda Valiūnaitė šių metų gegužės 30-31 d. dalyvavo IX-oje kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje kovai su prekyba žmonėmis. Europos Sąjungos pilietinės visuomenės platformos prieš prekyba žmonėmis (angl. EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings) organizuojamos konferencijos vyksta Briuselyje kasmet, joje kviečiamos dalyvauti Europos Sąjungos valstybių-narių ir kitų šalių organizacijos, kurios dirba šioje srityje ir teikia pagalbą nuo prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo bei smurto nukentėjusiems asmenims.
Konferencijos metu įvairių šalių specialistai dalyvauja darbo grupėse bei dalinasi savo patirtimi kovoje su prekyba žmonėmis ir nukentėjusių asmenų reabilitacijos klausimuose, diskusijose ir aptarimuose ieškodami optimalių ir veiksmingų problemų sprendimo būdų. Mūsų įstaigos atstovė dalyvavo diskusijoje, kurios pagrindinė tema buvo institucijų veiksmai, padedantys kovoti su smurtu prieš moteris. Tokios šalys, kaip Ispanija, Italija, Vokietija, Prancūzija, Graikija, Danija, Švedija ir daugelis kitų, dalinosi savo patirtimi, ypač iškeldamos moterų ir jaunų mergaičių emigrančių, patiriančių smurtą, problematiką. Remiantis tų šalių statistika, smurtinių atvejų skaičiai yra nemenki. Taip pat ir kitos šalys, kur prekyba žmonėmis ir smurtas prieš moteris yra labai aktuali ir didelė problema, dalinosi savo patirtimi.
Lietuvoje, deja, prekybos žmonėmis klausimai išlieka skausmingais šalies išgyvenimais, o prie moterų seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais prisideda ir kitokio pobūdžio prekybos žmonėmis rūšys – fiktyvios santuokos, nepilnamečių asmenų išvežimas į užsienį nusikaltimams vykdyti, žmonių išnaudojimas sunkiems ūkio darbams atlikti ir pan., tad mūsų šalies organizacijų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtose aptariamai problemai, kaip niekada būtinas ir aktualus.