KAMPANIJA PRIEŠ SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras jau nuo rytojaus dienos – rugpjūčio 23 d. – startuoja su nauja kampanija kovai su seksualiniu išnaudojimu, kuri vadinasi “Telkimės už Lietuvą be prostitucijos”. Kiekvienos savaitės ketvirtadienį mes dalinsimės su Jumis “18 PROSTITUCIJOS MITŲ”, tai yra žinutėmis, paneigiančiomis visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie seksualinį išnaudojimą, ir prašysime visų neabejingų prisidėti prie mūsų akcijos, dalinantis informacija savo Facebook paskyroje. Kaip suprasite iš skelbiamų “mitų”, kampanijos tikslas yra atkreipti dėmesį į seksualinį išnaudojimą prostitucijos tikslais kaip į engiantį ir žmogaus orumą žeminantį reiškinį, kuris negali būti vertinamas kaip norma arba kaip “laisvas pasirinkimas”. Yra daugybė faktorių, nulemiančių, kodėl žmonės atsiduria prostitucijoje, ir jie mažai kuo siejasi su praturtėjimu ir laisve rinktis, žymiai dažniau prostitucijoje atsiduria tie, kas gyvena nepritekliuje, jau yra susidūrę su fizine ar seksualine prievarta jauname amžiuje – sutikime, tai nėra tos aplinkybės, kurios skatintų asmens gebėjimą rinktis ir puoselėti savo asmenybę. Neapsimeskime, kad tai mūsų neliečia, neleiskime sąvadautojams uždarbiauti iš žmonių skausmo, laužyti gyvenimus ir žlugdyti asmenybes. Sąvadautojai yra vieninteliai, kas iš tikrųjų lobsta kitų sąskaita. Apsaugokime savo artimuosius, asmenis, gyvenančius socialinės rizikos sąlygomis, nuo jų pinklų ir kovokime prieš išnaudojimą, nepaisydami stereotipinio mąstymo, kuris iš tikrųjų tik skatina prekeivius žmonėmis, prostitucijos klientus užsiimti savo veikla, jaustis nebaudžiamais ir net nesmerkiamais.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos “Telkimės už Lietuvą be prostitucijos” dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.