ES PROJEKTO “VAISIAI”

Džiaugiamės, kad projektas „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” (projekto kodas: 12.0.1-CPVA-K-204-01-0032) suteikė mums galimybę pakalbėti apie savo Centrą, apie Pagalbos moterims liniją, apie mūsų pagrindinę darbo sritį, tai yra smurtą artimoje aplinkoje, televizijos ir radijo laidose. Televizijos laidų įrašyme dalyvavo mūsų ilgamečiai Pagalbos moterims linijos savanoriai, Specializuotos pagalbos centro konsultantai ir psichologai. Vaizdo įrašuose pasidalinome savo požiūriu į smurto artimoje aplinkoje problemą, į savanorystę ir pagalbą žmonėms.

Taigi šiuo metu Jūs galite pamatyti Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro parengtas laidas Šiaulių apskrities televizijoje. Transliacijos numatytos liepos 2, 5, 9, 12, 16, 19 dienomis laidoje Infoprograma 18:30. Kviečiame stebėti!


Įgyvendinamo projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti nuoseklią viešinimo kampaniją, kurios metu būtų panaudotos skirtingos viešinimo priemonės, kurių pagalba būtų galima geriau pasiekti tikslinės grupės asmenis, t.y. moterys ir vaikai, kurie nukentėjo nuo smurto ir naudojasi pagalbos linijomis ir kita pagalba, bei asmenys, kurie yra tiesiogiai susiję ir galintys suteikti pagalbą ar informaciją apie pagalbos galimybes, bei padidinti jų įsitraukimo į bendruomenines veiklas galimybes.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.