KLAIPĖDOS SOCIALINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS CENTRAS

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras – tai ne pelno siekianti viešoji įstaiga, teikianti paslaugas visuomenės nariams. Centras inicijuoja kompleksinių psichosocialinių paslaugų teikimą Klaipėdos, Palangos ir Neringos gyventojams, skatina ir remia savanorišką socialinę veiklą, remia socialinius, sveikatos apsaugos, mokslo, švietimo ir kultūros projektus, skatina ir įgyvendina vaikų ir moterų prievartos prevenciją, dirba su savižudybių ir psichologinių krizių, smurto, skurdo prevencija, intervencija bei postvencija, teikia paramą besisteigiančioms ir panašų darbą dirbančioms organizacijoms, ugdo bei skatina bendruomeninio gyvenimo įgūdžius ir pilietinės atsakomybės augimą.

VYKDOMOS PROGRAMOS

Teikiama kompleksinę psichosocialinę pagalbą asmenims, patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje

Teikiama kompleksinė pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis arba išnaudojimo prostitucijos tikslais

Centre vykdoma savanoriška veikla: teikiama nemokama ir anoniminė emocinė parama moterims – Pagalbos moterims linija