Bendravimas lygu bendradarbiavimas

Sausio pabaigą vainikavo mūsų centro darbuotojų ir Klaipėdos probacijos tarnybos atstovų susitikimas, beje, jau antras per šį mėnesį. Intensyviose dviejose diskusijų sesijose siekėme apibendrinti ir užtvirtinti bendradarbiavimo gaires bei iškelti klausimus, kurie yra ir, tikėtina, ateityje bus labai svarbūs ne tik mums, kaip specialistams, dirbantiems su smurto artimoje aplinkoje problema, bet ir Klaipėdos gyventojams, vienaip ar kitaip susiduriantiems su smurtu.

Akivaizdu, kad smurto problema negali būti išspręsta, dirbant su ja tik iš vienos pusės: vien tik įgalinant aukas išeiti iš toksiškų santykių ar vien tik mokant smurtautojus tvarkytis su savo agresijos priepuoliais. Veiksmingiausias darbas vyksta tuomet, kai abi pusės yra įtraukiamos į keitimosi ir “gijimo” procesą. Ypač tais atvejais, kai tos pusės dar nėra pasiruošusios skirtis ar griauti, kad ir nelabai nusisekusius, bet visgi santykius.

Būtent apie tai ir kalbėjome savo susitikimuose: derinome galimybes sujungti savo pajėgas ir kurti tokį pagalbos modelį, kuris atlieptų žmonių poreikius, nesukuriant papildomos įtampos tarp “kariaujančių” šalių. Tam mums buvo svarbu išskirti savo atsakomybių ribas bei susitarti, ką ir kaip gali atlikti tiek mūsų centro, tiek probacijos atstovai, kai nukentėjusiųjų teisės nebūtų pažeistos ir kad jie jaustųsi saugiai net mums vykdant bendrus susitarimus.

Pradedami bendrą darbą nuo pasidalinimo savo turima “gerąja praktika” ir principiniu požiūriu į smurtą artimoje aplinkoje, mes užtvirtiname tarpusavio supratimą ir siekį taikyti efektyvias pagalbos priemones, apmokyti vienos ir kitos organizacijos specialistus, taip sakant, žiūrėti “vieną kryptimi”, kad pačios smurto problemos sprendimas vyktų sistemiškai ir būtų taikomos veiksmingos konsultavimo priemones, nelaužant Specializuotos pagalbos centro, psichologų ir kitų susijusių specialistų darbo etikos.

Esminis mūsų bendradarbiavimo tikslas – suteikti kvalifikuotą pagalbą pagal įstaigų kompetencijas ir užtikrinti nukentėjusių asmenų saugumą.