ASOCIACIJOS STRATEGIJOS KŪRIMAS

Gegužės 9-10 dienomis Šiauliai svetingai priėmė Specializuotų pagalbos centrų atstovus konstruktyviam ir į ateitį nukreiptam darbui. Su smurto artimoje aplinkoje problema dirbančių specialistų laukė nelengva užduotis – suformuluoti Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos veiklos strateginius planus bent artimiausiems trims metams.

Diskusijose ir apmąstymuose gimė nemažai naujų minčių apie jungtinio darbo galimybes ir naujų idėjų dėl vietinių specializuotų pagalbos centrų veiklos gerinimo bei efektyvumo didinimo. Pagrindinė užduotis, kuri laukia su smurtu artimoje aplinkoje dirbančių specialistų, – tai parengti bendrą, visiems asociacijos nariams priimtiną bei veiksmingą pagalbos teikimo modelį, kuris užtikrintų smurto artimoje aplinkoje aukų teises į teisingumą bei reabilitaciją po patirtos traumos.

Vienas iš pirmųjų žingsnių, buriant stiprią nevyriausybinių organizacijų, sprendžiančių su lytimi susijusio smurto problemas, komandą, jau žengtas, tačiau asociacijos narių dar laukia ilgas ir nelengvas derybų bei praktikų suvienodinimo kelias.

Primename, kad 2018 m. spalio 9 d. septyniolika moterų nevyriausybinių organizacijų visoje Lietuvoje atliekančių Specializuotos pagalbos centrų funkcijas ir teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, pasirašė Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos steigimo sutartį, kurioje įsipareigojo siekti šių tikslų:

  • Ugdyti visuomenes narių sąmoningumą siekiant nulines tolerancijos smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje,
  • Užtikrinti tolydžią Specializuotos pagalbos centrų tinklą sudarančių organizacijų institucinių gebėjimų plėtrą garantuoti smurtą ir prievartą šeimoje patiriantiems asmenims vienodą specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę;
  • Atstovauti asociacijos narių interesus valstybes institucijose, skatinti jų iniciatyvas, remiantis ekspertinėmis žiniomis, palaikyti nuolatinį, dialogą su visuomene;
  • Koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimo priėmimo procesuose, siekiant užtikrinti viso moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto įveikimo, panaikinimo.