Aboliucionistai Paryžiuje

Šis savaitgalis ir dalis savaitės dienų (11/30 – 12/04) mūsų Centre skirti svarbiam nukentėjusių asmenų advokacijos bei kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu prostitucijos tikslais renginiui – aboliucionistų suvažiavimui Prancūzijos sostinėje – Paryžiuje.

Centro direktorė Dalia Puidokienė dalyvauja seminarų ir darbo grupių susitikimų cikle. Mūsų nevyriausybinės organizacijos narystė CAP International, kuri buvo patvirtinta prieš kurį laiką, atveria naujus kelius į tikslingą darbą su prekybos žmonėmis aukomis. Priminsime, kad CAP International – tai aboliucionistų prieš prostituciją koalicija (Coalition for the Abolition of Prostitution), kuri veikia kaip advokacijos mechanizmas nevyriausybinių organizacijos priešaky ir kaip globalių pokyčių prekybos žmonėmis problemoje iniciatorius.

Susitikimo metu organizuojamų darbo grupių pavadinimai ir jų keliami tikslai kalba patys už save (susipažinkite su jais straipsnio pabaigoje) – CAP International nariai renkasi kasmet tam, kad būtų iškelti opūs vietinės bei tarptautinės reikšmės klausimai. 33 nevyriausybinės organizacijos iš 26 šalių susitinka net tik aptarti problemines sritis, bet ir kurti strateginius planus dėl situacijos gerinimo, pagalbos modelių vystymo ir įstatyminės bazės tobulinimo.

Vienas svarbiausių šių metų susitikimų tikslas – sukurti vieninga ir universalią programą, pasirenkant didžiajai daugumai organizacijų tinkančių strateginio planavimo punktų, kuriuos galima būtų pritaikyti vietiniame lygmenyje, kovojant su prekybos žmonėmis ir prostitucijos padariniais, formuojant efektyvios pagalbos teikimo priemones ir kovojant už praktikoje veikiančių ir efektyvių aboliucinistinių įstatymų perkėlimą į kiekvienos valstybės-narės teisines sistemas.

Renginio temos:

  1. Vietinė bei tarptautinė advokacija ir strategijos kūrimas. Šio seminaro tikslas – kolektyviai optimizuoti galimybes sukurti ir palaikyti aboliucionistinius įstatymus vietiniuose bei tarptautiniame lygmenyse.

  2. Tarptautinės strateginės advokacijos seminaras. Šio seminaro tikslas yra bendromis pastangomis ištirti, kaip padidinti poveikį tarptautiniu lygiu (įtraukiant Jungtinių tautų agentūras ir organizacijas, regionines įstaigas, valstybių diplomatijas ir plėtros agentūras).
  3. Individualizuoti “Peer-to-peer” mokymai. Atlikus organizacijos narių poreikių įvertinimą, kuris buvo įgyvendintas šiais metais, buvo nustatytas keletas pagrindinių CAP International narių (nevyriausybinių organizacijų) gebėjimų bei kompetencijų stiprinimo sričių. Viena pagrindinių išvadų yra ta, kad kiekviena organizacija narė sukūrė priemones, kurios gali patenkinti kito nario poreikius. Todėl šios darbo grupės tikslas – sukurti individualizuotus kiekvienai organizacijai/šaliai sprendimus, apibendrinant bei pritaikant vietiniame lygmenyje veiksiančius darbo metodus.